Vestal Living

Vybudovali sme križovatku a pomohli materskej škôlke

Spojili sme príjemné s užitočným a okrem vybudovania vstupnej križovatky do projektu Lastovičky sme pomohli aj materskej škôlke s prípravou podkladu pre pripravovaný projekt dopravného ihriska.

Našou filozofiou je budovať kvalitnú krásnu lokalitu a podieľať sa na rozvoji obce nielen v rámci projektu, ale aj v okolí. Dali sme si záväzok, že budeme robiť veci inak. Ako jedna z mála developerských firiem sme sa namiesto jednoduchého vjazdu do projektu rozhodli, že investujeme do bezpečného širokého vjazdu a križovatku vybudujeme s odbočovacím pruhom tak, aby sme zabezpečili plynulosť cestnej premávky a zároveň zvýšili komfort a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obytnej zóny Lastovičky Nová Dedinka. Tento projekt križovatky stál 90.000 eur a v krátkej dobe bude kompletne hotový aj s dopravným značením a úpravou okolitého terénu.

Keďže si zakladáme na spoločenskej zodpovednosti voči obyvateľom a obci, v ktorej sa náš projekt nachádza, neváhali sme pomôcť pri vybudovaní spevnenej asfaltovej plochy v areáli materskej škôlky, kde bude neskôr dobudované dopravné ihrisko pre deti. Do budúcna plánujeme aj ďalšie aktivity, o ktorých Vás budeme informovať.

Prihláste sa na odber noviniek

a získajte aktuálne informácie o našich projektoch